فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) دومرحله ای تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک (۵۹-۹۹ )

به شماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۵۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۲۹ دی ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۶ کد : ۱۴۶۰۷ مناقصات
تعداد بازدید:۲۰۱۲۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظردارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) دومرحله ای تکمیل پروژه بیمارستان  480 تختخوابی ولیعصر (عج) اراک  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 1 ابنیه و2  تاسیسات  و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بهآدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  27/10/1399 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ 04/11/1399 
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز شنبه  تاریخ 18/11/1399   
زمان بازگشایی پاکت ها ی ارزیابی کیفی مناقصه : ساعت 10 صبح  روز  یکشنبه  تاریخ 19/11/1399    
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  17.834.471.065 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ارزیابی کیفی بیمارستان ولیعصر (عج)


( ۱ )

نظر شما :