لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
22دانشگاه علوم پزشکی جهرمhttp://www.jums.ac.ir
37دانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir/
40دانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.ir
41دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.ir
45دانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.ir/
12دانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.ir
28دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
13دانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
58دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir/
9دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir/
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۴ مورد.